Ur Haldejski

mar
05

10.1. Avram, otac naroda

Avram se s pravom smatra ocem izraelskog naroda. Rođen je u Uru Haldejskom oko 1950. godine pre n. e. (1. Mojsijeva 11,31). Sedamdeset pet godina kasnije pozvan je da napusti Ur i da krene u zemlju koju će mu Bog pokazati. Pridružili su mu se njegov otac Tara, žena Sara, bratanac Lot i velika pratnja […]

Postavio admin |
Više...
mar
01

8.1. Ur Haldejski

U celoj Bibliji, Ur Haldejski pominje se na samo četiri mesta i sva se odnose na isti događaj: Avramovo napuštanje Ura. Jedan takav tipičan stih nalazi se u 1. Mojsijevoj 11, 31, gde Biblija kaže: „I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova, unuka svojega i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof