Ur

mar
01

8.7. Jame iz doba Potopa

Vuli je 1929. godine dovršavao svoj rad na kraljevskim grobnicama, kada je odlučio da sazna koliko daleko u prošlost doseže istorija Ura. Zato je naredio da se nastavi sa kopanjem ispod poslednjeg nivoa nalazišta. Njegovi radnici su iskopali jamu dimenzija oko 1,5 x 1,5 metar kroz sloj sastavljen od mešavine zemljanih opeka, slomljene grnčarije i […]

Postavio admin |
Više...
mar
01

8.3. Otkrivena najstarija civilizacija

Vreme je pokazalo da je ovaj grad zaista bio Ur, a ova velika kula-svetilište nalazila se u srcu napredne metropole, glavnog grada naroda u Sumeru, središtu velikog Sumerskog carstva. Bila je to visoko razvijena civilizacija koja je, zapravo, prethodila velikoj egipatskoj civilizaciji. U međuvremenu, ne računajući to što je lokalno stanovništvo u drevnim ciglama koje […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof