Vavilon

feb
27

6.1. Vavilonske pobede

Pobeda nad Asirijom Razorenjem Ninive udruženim snagama Nabopolasara Vavilonca i Kserksa Miđanina, propast velikog Asirskog carstva bila je zapečaćena, ali još uvek su preostala neka žarišta otpora. Ašur-ubalit popeo se na nesiguran presto i pokušao da vlada iz Harana, grada skoro 400 kilometara zapadno od Ninive. Nabopolasarov gnev okrenuo se protiv njega, i 610. godine […]

Postavio admin |
Više...
feb
25

5.1. Najstariji grad na svetu

Vavilon, najstariji grad na svetu, ima veoma interesantnu istoriju. Priča počinje biblijskim izveštajem o sveopštem potopu u vreme Noja. „I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle… Reče Gospod: hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čoveka do stoke i […]

Postavio admin |
Više...
feb
25

4.5. Strah i trepet Bliskog Istoka

Vratimo se sada istoriji Asirije. U desetom veku pre n. e., pod Asur Danom II, 933. godine pre n. e., i Adad Nirarijem II, 910-889. godine pre n. e., ponovo pronalazimo izveštaje o asirskim uspesima. Zatim je na vlast došao Asurnasirpal (Ašurnasirpal) II, strah i trepet Bliskog istoka, čija se izvrsna statua nalazi u Britanskom […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof