Zahi Havas

feb
12

2.6. Tutankamon

Tutankamon se vraća Amonu U vreme Ehnatonove smrti, odbojnost prema novoj religiji bila je široko rasprostranjena. Grad Ahetaton je napušten, a obožavanje Amona u Tebi obnovljeno je u svom prvobitnom obliku. Kraljeva mumija nikad nije pronađena jer je verovatno postala žrtva besa progonitelja. Ali, upravo ta velika pobuna dovela je do jednog od najvećih arheoloških […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof