Zaratustra

feb
28

7.6. Zoroastrizam

Većina Persijanaca prihvatila je učenja Zaratustre, koji je živeo nekih 200 godina pre Darija. Zaratustra je, između ostalog, učio o božanskoj prirodi elemenata kao što su vatra, voda i zemlja. Shodno tome, sledbenici Zaratustre nisu želeli da skrnave ove elemente mrtvim telima. To je eliminisalo pokopavanje ili kremiranje kao način sahranjivanja mrtvih. Izgleda da je […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof