zidanje piramida

feb
08

1.9. Zidanje piramida

Kako su faraoni sagradili ove džinovske građevine i postavili to ogromno kamenje na pravo mesto? Ideje o genijalnim mehaničkim izumima, NLO-ima, helikopterima, ili takozvanoj moći piramida, predstavljaju obične spekulacije. Ne postoje zidne slike, niti natpisi koji bi nam otkrili kako su građene piramide. Imamo samo jedan pravi nagoveštaj, a on se nalazi na prvom pilonu* […]

Postavio admin |
Više...

“Biblija je knjiga takvog sadržaja da je to najbolji dokaz njenog božanskog porekla. U njoj se nalazi istorija sveta, istorija Božjeg proviđenja od početka sveta pa do konačnog uništenja svega stvorenog.”

– Imanuel Kant, 1724-1804, nemački filozof